MARCS FITÉ

Quadres Marcs Motllures


Manteniment i restauració de marcs i olis nous i antics

Oferim també el servei de restauració de tota mena d'objectes:

  • Imatges religioses
  • Figures de fusta
  • Cornucòpies
  • Mènsules
  • Marcs
  • etc.

També disposem del servei d'envernissat, rentat i manteniment de les seves pintures a l'oli.